HIT
Умови користування

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є юридично обов’язковим договором (далі – Договір/Умови) між Користувачем і БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЛАЄНВУД СОФТВЕР” (далі – Фонд) в особі директора Фонду Каміновського Юрія Андрійовича, який діє на підставі Статуту, Ідентифікаційний код юридичної особи 43595744, предметом якого є використання Користувачем веб-сайту  https://nit.school (далі – Веб-сайт) на зазначених нижче умовах.

Політика конфіденційності, що регулює особливості обробки Фондом персональних даних Користувачів є невід’ємною частиною цих Умов. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Фонду можна за посиланням.

1. Поняття

1.1. Користувач – будь-яка фізична чи юридична особа, що відвідує Веб-сайт;

1.2. Веб-сайт –  сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту https://nit.school, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет;

1.3. Використання Веб-сайту – будь-яка діяльність Користувача на Веб-сайті, включаючи, але не обмежуючись: відвідування та перегляд веб-сторінок Веб-сайту, ознайомлення з будь-якою інформацією, що розміщена на Веб-сайті, перегляд відео, слухання музики, копіювання тощо будь-яких матеріалів та контенту, що розміщений на Веб-сайті, здійснення благодійних пожертв з використанням Веб-сайту, підписка на отримання новин та автоматизованої розсилки тощо;

1.4. Контент –  будь-яка інформація, в будь-якому вигляді, що розміщена на Веб-сайті, включаючи але не обмежуючись: тексти, новини, відео, фото, музика, зображення, торговельні марки, дизайн, елементи дизайну, порядок розміщення інформації, будь-які звуки чи звукозаписи, прес-релізи, проморолики тощо.

2. Загальні положення

2.1. Перед використанням Веб-сайту, Користувач зобов’язаний ознайомитися з цими Умовами.

2.2. Використовуючи Веб-сайт, Користувач погоджується, що уважно ознайомився, погоджується та зобов’язується дотримуватися положень цих Умов.

2.3. Користувач зобов’язується не використовувати Веб-сайт у випадку, коли він уважно не прочитав, не погодився або не дотримується положень цих Умов. 

2.4. Веб-сайт функціонує “як є”, тобто таким, яким Користувач його бачить в конкретний момент і який для Користувача доступний.

3. Зміни

3.1.  Фонд має право у будь-який час, незалежно від причини, змінювати, доповнювати або скорочувати положення цих Умов без будь-якого повідомлення Користувача.  Такі зміни, доповнення, скорочення набирають чинності з моменту їх оприлюднення на Веб-сайті.

3.2. Продовжуючи використовувати Веб-сайт, Користувач підтверджує, що ознайомився та погодився з будь-якими змінами, доповненнями, скороченнями, здійсненими Фондом щодо цих правил та оприлюдненими на Веб-сайті.

3.3. Фонд має право у будь-який час, незалежно від причини, змінювати, доповнювати або скорочувати будь-який та весь контент, інформацію тощо, що розміщена на Веб-сайті без будь-якого повідомлення Користувача.

4. Інтелектуальна власність

4.1. Програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, контент та інші об’єкти і їх добірки чи будь-який інший контент, що розміщені на веб-сайті https://nit.school  є об’єктами права інтелектуальної власності.

4.2. Всі майнові права інтелектуальної власності або право використання на всі об’єкти права інтелектуальної власності, що перелічені в п. 4.1. цього Договору належать Фонду.

4.3. Будь-яке використання з комерційною метою об’єктів права інтелектуальної власності,що перелічені в п. 4.1. цього Договору забороняється Користувачеві.

4.4. Користувач, за наявності технічної можливості (активна кнопка поширення в соцмережах), може використовувати об’єкти інтелектуальної власності виключно в особистих некомерційних цілях шляхом поширення інформації в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) або в мережі інтернет з обов’язковим активним посиланням на першоджерело. Таке використання не повинне завдавати фінансових чи репутаційних збитків Фонду чи його бенефіціарам.

5. Права користувача

5.1. Користувач має право:

5.1.1. використовувати Веб-сайт у межах та порядку, визначених цими Умовами;

5.1.2. підписатися на отримання новин та автоматизованої розсилки шляхом повідомлення через Веб-сайт Фондові адреси своєї електронної пошти, уважно ознайомившись перед тим з Політикою конфіденційності, що розміщена за посиланням;

5.1.3. здійснити благодійну пожертві на реалізацію Проєкту та статутні діяльність Фонду, уважно ознайомившись перед тим з Публічною офертою, що розміщена за посиланням.  Благодійна пожертва може бути здійснена шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду, реквізити якого вказані на Веб-сайті або (за наявності) використання web-інтерфейсу ПриватБанку LiqPay, шляхом натискання на платіжну кнопку LiqPay, що розміщена на Веб-сайті https://nit.school та виконання подальших інструкцій.

6. Веб-сайти, ресурси та сервіси третіх сторін

6.1. На Веб-сайті можуть бути розміщені активні посилання на веб-сайти чи інші ресурси та сервіси третіх сторін. Такі посилання розміщені лише для зручності Користувача та в жодному випадку не засвідчують згоду чи підтримку Фондом будь-якої інформації, що розміщена за такими посиланнями.

6.2. Фонд не несе жодної відповідальності за зміст та точність інформації, що розміщена на веб-сайтах чи інших ресурсах третіх сторін.

6.3. Фонд може використовувати сервіси третіх сторін, оскільки, може користуватися послугами третіх сторін, проте, Фонд не здійснює жодного контролю за такими сервісами та їх роботою.

7. Обмеження відповідальності Фонду

7.1. В жодному випадку Фонд не є відповідальним за будь-які прямі чи непрямі збитки або будь-які інші збитки, що стали наслідком будь-якого використання Користувачем Веб-сайту або веб-сайтів чи сервісів третіх сторін, посилання на які можуть бути розміщені на Веб-сайті, включаючи, але не обмежуючись: втрата можливостей, прибутків, репутації, даних тощо.

7.2. Фонд не несе відповідальності за будь-які помилки, збої, затримки в роботі допоміжних сервісів (платіжних систем тощо), що можуть бути залучені до виконання цих Умов.

8. Заключні положення

8.1.  У випадку наявності у Користувача будь-яких питань стосовно використання Веб-сайту, Користувач може звернутися з запитом на електронну адресу info@nit.school.